Studio Stiens Logo

Menuitem Home
Menuitem Agenda
Menuitem Algemeen
Menuitem Geschiedenis
Menuitem Dirigent
Menuitem Leden
Menuitem Jeugd
Menuitem Foto's
Menuitem Links

Welkom op de website van Fanfarekorps Studio Stiens


Actueel

 Zondagmiddag 5 maart van 15.30 - 17.30u: Voorspeelmiddag in de Skalm

 Vanaf 15.30u is er een instuif voor iedere belangstellende bezoeker die de muziek en Studio een warm hart toedragen en graag meer willen weten over de verschillende instrumenten en de diverse speelmogelijkheden. Men mag zelf de instrumenten bekijken, voelen en bespelen.

 Om 16.00u begint dan de voorspeelmiddag waarbij de verschillende jonge en oudere leerlingen uit Stiens en Hallum laten horen wat ze op de lessen al hebben geleerd.

De leerlingen zullen apart maar ook in groepjes verschillende muziekstijlen laten horen en vanaf 17.00u liggen de diverse instrumenten weer voor u klaar.
 februari 2017

 Valentijnsconcert

 Studio Stiens houdt i.s.m. Hallumer Fanfare op zondag 12 februari, om 16.00 uur in de Hoeksteen in Hallum, een valentijnsconcert.

 Tevens zal de Band4Uth optreden, een samenwerking van de jeugd van de korpsen Britsum, Hallum, Hijum en Stiens.

Entree is gratis.
 13 november 2016

 En de winnaar is Nico de Groot!

 Zie voor de eerste foto's op Facebook
 12 november 2016

 Wie wordt de Maestro van Stiens?

 Studio Stiens houdt op zaterdag 12 november, om 20.00 uur in de Hege Stins in Stiens, een feestelijk donateursconcert. Waarom? Omdat Studio Stiens 120 jaar bestaat!

 Er zullen 3 prominente Stiensers hun uiterste best doen om de "gouden" baton (dirigeerstok) te winnen: Rinske van der Meulen (wethouder kunst & cultuur),  Teye Postma (badmeester bij 'it Gryn') en  Nico de Groot (bakker).


Welkom op de website van Fanfarekorps Studio Stiens. Je kunt hier informatie vinden over wat Studio is, wat Studio doet en veel meer.

Stiens ligt in het noordwesten van Fryslân, ongeveer 6 kilometer boven Leeuwarden en is de hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel. Sinds 1896 bestaat in Stiens fanfarekorps Studio. De fanfare komt uit in de vierde divisie van de OMF en staat onder leiding van dirigent Wilbert Zwier (interim). De jeugd van Studio speelt bij Band4Uth, een samenwerking met de korpsen uit Britsum en Hijum. Verder heeft Studio een eigen opleiding waar onze leden worden opgeleid voor het korps.

Ben je geïnteresseerd dan kun je altijd eens komen kijken op een repetitie van Studio. Iedere week repeteert Studio in de Skalm (P. Jurjensstrjitte 17) te Stiens op woensdagavond van 19:30 tot 21:30 of je neemt contact op met Studio.

Studio Stiens VaandelStudio Stiens
Opgericht 15 augustus 1896
Lid Muziekbond OMF

© 2002-2017 Studio Stiens