Jubileum agenda

12 februari 2022:
Een jubileumconcert van Studio met Folkert Hans Tolsma als gastartiest, een garantie voor een feestelijke gebeuren.
23 april 2022:
Een spetterend concert met het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht in de Bordine Sporthal (onder voorbehoud ivm het Corona virus)

125- jarige in Stiens

Niet te geloven: 125 jaar oud. Een leeftijd waaraan aandacht besteed mag  worden want we zijn er trots op dat we dit jubileum volgend jaar kunnen vieren. In de 19e eeuw was het hard werken en ondanks dat kwamen de meeste mensen niet verder dan een armoedig bestaan. Dit werd dan 1 x in het jaar onderbroken door het dorpsfeest met kaatswedstrijden en de kermis. De kaatswedstrijden werden opgevrolijkt door een paar trek-harmonica gasten en zo kon men een paar dagen in het jaar genieten van sport en muziek. Maar in een echt kaatsdorp als Stiens hadden een aantal actieve dorpsgenoten  de ambitie om de kaatspartijen op te vrolijken met een echt muziekkorps. Dankzij hun inzet en de geldelijke ondersteuning van een aantal welgestelde dorpsgenoten werd deze wens op 15 augustus 1896  een feit: een echt muziekkorps met de artistieke naam: Studio. Met dank aan Doeke Deinuma, Durk Radersma, Jurjen de Haas, Meindert Bonnema en Nico van de Zee.

En hoewel de artistieke naam anders deed vermoeden, duurde het nog zeker 4 jaren voordat men als korps kon musiceren. Daarvoor kon het eerste samenspel rekenen op een warm onthaal maar  de klanken waren nog van onbekende oorsprong. Het was dan ook pas in 1901 dat er een vaandel kwam. Een ander probleem voor het maken van mooie muziek was het vinden van een goede dirigent. Werd het de bovenmeester of de organist van de kerk? Dankzij het garnizoen dat  in Leeuwarden was gelegerd, was daar ook een stafmuziekkorps. Vandaar ook dat de eerste dirigenten bij Studio militairen met een goede opleiding waren: Orders waren orders en wie daar niet naar wilde luisteren, kon maar beter een andere hobby zoeken.

Studio en vliegtuigen kregen al snel met elkaar te maken. Rond 1910 werd Studio uitgenodigd om tegen betaling te spelen bij het vliegfeest in Leeuwarden: een historisch moment.

In Stiens waren de uitvoeringen van de toneelvereniging en het muziekkorps hoogtepunten waarbij de kastelein graag het favoriete drankje verkocht: chocolademelk voor 22,5 cent. (Koffie en een borrel kostten 1 dubbeltje!) De komst van de radio zou in 1938 roet in het muzikale eten gooien toen de kaatsvereniging besloot om tijdens de grote kermis kaatspartij over te gaan op “mechanische muziek”. Dit was goedkoper dan een optreden van Studio. Maar men had niet gerekend op het protest uit het dorp: het volgende jaar werd Studio weer uitgenodigd en daarmee werd de traditie in ere hersteld.

De jaarvergadering in augustus 1939 leverde weinig positiefs op: tijdens de mobilisatie werden ook enkele leden van  Studio opgeroepen, de financiële situatie was niet hoopvol en men besloot te stoppen met de repetities. De rek was er uit bij Studio. De leden-kaats-partij in 1942 was de aanleiding om weer bij elkaar te komen en in januari 1943 werden de repetities weer hervat. Maar dat het moeizaam weer op gang kwam, bleek wel bij de bevrijding: door te weinig oefening was het uithoudingsvermogen niet groot maar de muzikanten sloegen zich kranig door de feestelijke optredens heen.

Was er voor de oorlog weinig kant en klare muziek voor blaasorkesten, na de oorlog zou dit veranderen dankzij Gerard Boudijn en Pieter Jan Molenaar. De mannen raakten aan de praat: Gerard Boudijn schreef nieuwe muziek, Molenaar gaf deze muziek uit bij zijn opgerichte Muziekuitgeverij Molenaars Muziekcentrale. Dit werd een uitdaging voor andere componisten.  Zo ontstond een eigen Nederlands repertoire en daarmee kreeg de blaasmuziek een eigen gezicht. Tegenwoordig is er zoveel keus in de muziekstukken dat het soms moeilijk voor een korps is om geschikte muziekstukken uit te zoeken: passend bij het niveau van het korps maar ook passend bij het publiek.

Het 50-jarige jubileum werd groots gevierd met de revue “Gouden Koper” van Tetman de Vries. In deze revue speelden de leden van Studio een opvallende rol. Mede door de  1500 bezoekers werd dit jubileum een groot succes.

Na de oorlog kwam een periode van herstel en bloei van Studio: men ging naar concoursen, vrouwen werden vanaf 1952 officieel toegelaten als lid en Studio  kwam herhaaldelijk in actie bij diverse dorpsfestiviteiten. Zo nu en dan kwam de vraag op een jaarvergadering  of Studio ook moest uitbreiden met een drumband. Het heeft tot 1971 geduurd. Tijdens het 75-jarig jubileum liep een trots Studio met de drumband voorop door het dorp in het nieuwe uniform: blauw met grijs.

In 1978 kreeg Studio een eigen onderkomen aan de Kakewei.  Van de gemeente Leeuwarderadeel werd het voormalige Evangelisatiegebouw gekocht en met hulp van leden van Studio verbouwd. Een mooi onderkomen voor repetities, acties en lessen. Studio was aan het eind van de jaren ‘70/ begin ’80 een bloeiende fanfare met een  drumband, een groot instrumentarium, een eigen repetitielokaal en een eigen opleiding met gekwalificeerde dirigenten en docenten. Jonge leden werden binnen de vereniging opgeleid en zo werd hun de muziek met de paplepel ingegeven.

Zo groeide de fanfare verder tot een volwassen vereniging die een prominente plaats innam in het dorp: spelen bij diverse activiteiten maar ook uitkomen op concoursen in de afdeling uitmuntendheid. Tijdens het 100-jarig jubileum bleek dat het kind ook volwassen was geworden en daarom ging de drumband zelfstandig verder onder de naam TA(ambour)KO(korps) STU(dio)

Het 100-jarig bestaan van Studio werd gevierd in de sporthal met als gast Rients Gratema; een voorstelling waarover nog steeds wordt gesproken.

En zoals het met alle 100-jarigen gaat: men wurdt wat krebintich netwier? Ook dit gaat aan Studio niet voorbij. Veel is er ingeleverd: een eigen onderdak, een eigen opleiding, het jeugdkorps en het spelen bij de kaatspartij. Maar veel is er ook gebleven: de wil om actief te blijven: concerten geven in het dorp , in het Skilhiem, bij het passeren van de Elfstedenlopers, bij molen De Hoop, in de IKW dienst met kerst. En ook de financiën worden niet vergeten: de succesvolle jaarlijkse bloemenactie in het voorjaar en de ondersteuning van onze trouwe donateurs zijn vaste inkomsten. En heeft de vereniging iets extra’s nodig dan wordt Studio gesteund door een aantal plaatselijke sponsoren. Al wordt alles wat minder: we hâlde de kop derfoar! En daarom gaan we het 125-jarig jubileum groots vieren en Stiens laten meegenieten van alle plannen en muziek.

We starten het jubileumjaar op 14 november in dit jaar : op uitnodiging  van Studio krijgt Stiens koninklijk bezoek want de koninklijke luchtmacht kapel zal Stiens trakteren op een prachtig concert in de sporthal. Houdt deze datum dus alvast vrij in uw agenda.

Op 12 Februari 2022 sluiten we het jubileumjaar af met een jubileumconcert waarvoor al een artiest is vast gelegd. We maken er samen met u een feest van.

Wat er allemaal meer in dat jaar gaat gebeuren, blijft nog even een verrassing maar we houden u op de hoogte. Het zal duidelijk zijn: deze 125-jarige is nog springlevend en viert dit feest graag met het hele dorp samen. Komt u ook op ons feest? Kijk op onze site studiostiens.nl of op facebook.

U ziet: plannen genoeg ware het niet dat ook  Studio wordt geveld door het Corona virus. Zo enthousiast als we alles geregeld hebben voor het concert van de Koninklijke Luchtmacht kapel, zo spannend is het nu of dit spetterend concert door kan gaan. Mocht het worden uitgesteld  dan zullen we op zoek naar een alternatieve datum en  een aangepast programma van ons jubileumjaar. We houden u op de hoogte!

Nieuwsgierig geworden naar onze enthousiaste fanfare? Onze voorzitter mevr.Liesbeth Vrieswijk, (telefoon 06-52688838) vertelt u ook graag meer over de lege stoelen die graag bezet willen worden. We zullen u met open armen verwelkomen.